ДВОЙКИ

„Най-красивите неща в живота не се виждат или чуват – те се усещат.“