СЕМЕЙСТВО

“Когато най-малките хора, имат най-голямо значение…”