ПОРТРЕТИ

“Едно е да направиш портрет на някого, друго е да заснемеш същността му”